Tiểu đoàn S-400 mới trực chiến bảo vệ không phận Mátxcơva

Tiểu đoàn tên lửa phòng không Triumph S-400 nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận Mátxcơva. Ảnh: TASS
Tiểu đoàn tên lửa phòng không Triumph S-400 nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận Mátxcơva. Ảnh: TASS