Tiết lộ số lượng hệ thống S-300 triển khai tại chiến trường Syria

Hệ thống tên lửa phòng không S-300.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300.