Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng đạt độ cao hơn 2.000km

Ảnh: AP
Ảnh: AP