Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tên lửa chưa một lần được thử nghiệm nhưng lại rất nổi tiếng