Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu ngầm Nga tàng hình trước các sonar