Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu ngầm Kilo HQ 182 Hà Nội sắp về tới Biển Đông