Súng bắn tỉa siêu nhẹ Cord-M có thể hạ xe bọc thép ở cự ly 2km