Sức mạnh đáng sợ của máy bay Tu-22M3 trang bị tên lửa siêu thanh