Su-34 Nga phóng tên lửa siêu âm diệt gọn tàu trong chớp mắt

Lên top