Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu tăng- robot Armata ra mắt năm 2018