Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu chiến hạm của Mỹ gặp khó vì... đạn quá đắt