Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Robot “sát thủ” tiêu diệt mục tiêu xa 7km