Ra mắt “siêu chiến đấu cơ” F-35 đầu tiên lắp ráp ngoài nước Mỹ