Quân phục "siêu nhân" lính Nga trang bị đồng hồ chống hạt nhân