Quân khu Tây của Nga tiếp nhận hàng loạt vũ khí hiện đại