Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quân đội Hàn Quốc mua thêm hàng loạt tên lửa hiện đại Đức