Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phiến quân phóng tên lửa bắn hạ hàng loạt xe của liên quân Arập