Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những vũ khí “cây nhà lá vườn” không giống ai của quân nổi dậy Syria