Những tiêm kích “chưa bao giờ bay” của Mỹ

LĐO |

Không quân Mỹ có một lịch sử hào hùng với thành tích hàng chục loại máy bay đã được nghiên cứu và chế tạo từ chiến tranh Thế giới thứ 1 đến nay. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, có không ít những loại máy bay đã được sản xuất nhưng chưa bao giờ tham gia chiến đấu.

 Vought XF8U-3 Crusader III, 1958
 Bell XP-59 Airacomet, 1942
 Ryan XF2R-1 Dark Shark, 1946
 North American YF-107A, 1956
 Convair XF2Y Sea Dart, 1953
Lockheed XF-90, 1949 
 Northrop YA-9, 1972
 Northrop F-20 Tigershark, 1982
 Convair XFY-1 Pogo, 1954
 General Dynamics F-16XL, 1982
 Boeing X-32A/B, 2000
 Northrop-McDonnell Douglas YF-23, 1990
Phạm Tình
máy bay,Mỹ,không quân,lịch sử,Boeing,Lockheed Martin,Chiến tranh thế giới thứ 1,Douglas

Photo

Xem thêm