Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhật Bản đã nhận siêu tiêm kích F-35 đầu tiên