Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngoạn mục cảnh Boeing KC-46A tiếp dầu cho máy bay chiến đấu