Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga xuất khẩu 8 tỷ USD vũ khí trong 8 tháng