Nga trang bị súng bắn tỉa hiện đại mới cho lực lượng đặc nhiệm