Nga trang bị pháo điều khiển kỹ thuật số cho tàu tên lửa