Nga thử nghiệm robot trang bị súng phóng lựu bảo vệ tên lửa chiến lược