Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga sản xuất hàng loạt siêu tăng Armata năm 2018