Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga phát triển robot biết rà phá bom mìn, trinh sát