Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga lo Mỹ cung cấp tên lửa phòng không vác vai cho phiến quân Syria