Nga lên kế hoạch "thải" 4.000 xe tăng, xe bọc thép

Nga sẽ thải hàng nghìn xe tăng, bọc thép trong vài năm tới.
Nga sẽ thải hàng nghìn xe tăng, bọc thép trong vài năm tới.