Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga thiết kế diều thăm dò tiếp phát tín hiệu thông tin liên lạc cho quân đội