Nga “khoe” robot Hải quân tại Diễn đàn quân sự 2017