Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga chế tạo tổ hợp thiết bị bảo vệ máy bay vận tải trước tên lửa

Mô hình máy bay vận tải quân sự Il-112V.
Mô hình máy bay vận tải quân sự Il-112V.