Nga chế tạo phi cơ trang bị vũ khí laser diệt máy bay đối phương

Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm vũ khí lazer của máy bay.
Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm vũ khí lazer của máy bay.