Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga chế tạo “áo tàng hình” cho các thiết bị quân sự