Nga bán được hàng loạt trực thăng cho Trung Quốc

 trực thăng Mi-171
trực thăng Mi-171