Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Myanmar mua tiêm kích JF-17 của Trung Quốc