Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn mục tiêu trong không gian