Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ thử nghiệm robot biết dùng súng phóng lựu, tải thương