Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ nhập súng ngắn không sát thương của Nga

Súng ngắn không sát thương Osa.
Súng ngắn không sát thương Osa.