Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ lần đầu triển khai chiến đấu cơ F-35 đến Nhật Bản