Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ cung cấp 6000 súng trường cho Afghanistan