Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ chi gần trăm triệu đô mua 293.000 mũ chiến đấu thế hệ 2