Mỹ chi 17 tỉ USD chế tạo tên lửa hành trình có thể qua mặt S-300, S-400

Tên lửa AGM-86B phóng từ máy bay B-52 đã lạc hậu.
Tên lửa AGM-86B phóng từ máy bay B-52 đã lạc hậu.