"Mổ xẻ" máy bay săn ngầm của Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí