Mê mẩn ngắm vẻ đẹp những nữ binh sĩ của quân đội Israel