Máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc liệu có thể sánh với vũ khí Mỹ?

J-20 được cho là có nhiều điểm tương đồng với máy bay F-22 của Mỹ
J-20 được cho là có nhiều điểm tương đồng với máy bay F-22 của Mỹ