Lockheed Martin hạ giá bán 90 siêu tiêm kích F-35 cho quân đội Mỹ