Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lính đặc nhiệm Nga trang bị hệ thống nhìn xuyên tường