Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Không quân Nga “chốt” thời điểm tiếp nhận tiêm kích tàng hình T-50