Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khái lược về máy bay không người lái

RQ-4 Global Hawk, dòng UAV cỡ lớn đã thực hiện việc bay xuyên Thái Bình Dương vào năm 2001.
RQ-4 Global Hawk, dòng UAV cỡ lớn đã thực hiện việc bay xuyên Thái Bình Dương vào năm 2001.